5 مرداد, 1399, نظر غیرفعال

چنگیز کاظمی

سمت: تخلیه چاه و لوله بازکنی
با دستگاه ژنراتور با پانزده سال سابقه کار و شعار تعهد و تخصص