5 مرداد, 1399, نظر غیرفعال

سهراب دریکوند

سهراب دریکوند
سمت: گچکار ابزار زنی و گچبری حرفه ای
با بیش از بیست و پنج سال سابقه و انجام پروژه های گسترده مسکونی و اداری، تجاری و انجام پروژه هایی نظیر پارچین و شهرک صنعتی پایتخت با شعار گچکاری همانند آئینه.