5 مرداد, 1399, نظر غیرفعال

ستار یوسفیان

سمت: سرپرست تیم اجرا
با چهار سال سابقه درخشان و انجام پروژه های مسکونی و اداری، تجاری متعدد در تهران با شعار سرعت عمل و رضایت مندی مشتری