5 مرداد, 1399, نظر غیرفعال

رحمن آزادبخت

رحمن آزادبخت
سمت: مسئول امور قراردادها
کارشناس ارشد حقوق با سال ها تجربه در زمینه عقد و تنظیم کلیه قراردادهای شرکت را عهده دار می باشند.