5 مرداد, 1399, نظر غیرفعال

جهان قدمی

جهان قدمی
سمت: جوشکار
با بیش از بیست سال سابقه در زمینه جوشکاری اسکلت و سیار با انجام پروژه های بی شمار در سطح شهر تهران با شعار تعهد و تلاش برای رضایت مشتری